Boksamtal

Bokpresentation: Homelands

Bokpresentation: Homelands: A personal history of Europe

I boken Europa – en personlig historia utforskar nutidshistorikern Timothy Garton Ash de politiska och kulturella krafter som på olika sätt format vår kontinent, från Berlinmurens fall till den nya nationalismens framväxt i Europa. Som en röd tråd löper reflektioner över betydelsen av hemhörighet och hur den påverkar våra identiteter. Hör författaren om de möjligheter och utmaningar som präglar vår alltmer globaliserade värld.

Timothy Garton Ash är professor vid Oxfords universitet. I fem decennier har han med historikerns perspektiv bevakat några av Europas mest dramatiska skeenden och intervjuat dess huvudpersoner.

Obs! Föredraget hålls på engelska. I samarbete med Historiska media.

Praktisk information
  • book_online

    140 kr, biljett köps i förväg via Tickster.se

lördag 28 oktober 14:00