Föredrag

Föredrag: Värnplikten – en vanära för 1800-talets män?

Värnplikten – en vanära för 1800-talets män? Tidiga debatter och hetsigt motstånd mot allmän värnplikt i Sverige, Norge och Danmark

Efter den franska revolutionen spreds flera radikala nyordningar över Europa. En av de mest betydelsefulla var den allmänna värnplikten för män. Kulturella föreställningar om heder, manlighet och medborgarskap gjorde värnplikten kontroversiell i det tidiga 1800-talets samhälle. Hör docent Anders Ahlbäck om hur de nya idéerna om militärtjänstgöring som en manlig medborgarplikt togs emot i Sverige, Norge och Danmark.

Praktisk information
  • book_online

    140 kr, biljett köps i förväg via Tickster.se

tisdag 7 november 18:00