Övrigt

Kulturarv och motståndskraft: Samtal om en resa till Ukraina

I början av april reste Helene Rånlund, överintendent på Statens försvarshistoriska museer och Johanna Fries Markiewicz, enhetschef på Riksarkivet, med ett tåg till Ukraina där de befann sig under nästan två veckor. Syftet var att ta reda på mer om kulturarvets betydelse i och inför krig. Det blev en omvälvande resa som innebar många användbara erfarenheter för alla som arbetar med att bevara vårt svenska kulturarv i det förändrade omvärldsläget.

Välkommen att höra Helene och Johanna berätta om sina erfarenheter från Ukraina och ta chansen att ställa frågor.

Praktisk information
  • info

    Samtalet modereras av Peter Zander från Armémuseum och är kostnadsfritt för åhörare.