Stadsvandring

Stadsvandring: Så styrdes den svenska stormakten

Varför heter det Fredsgatan och vad var Rosenbad? Följ med Armémuseums Thomas Roth genom 1600-talets Stockholm och hör om det stora men glest befolkade riket byggdes upp och styrdes.

Praktisk information
  • info

    Samling vid statyn på Gustav Adolfs torg.

torsdag 23 november 17:00 - 18:30