25 oktober, 2021

1900-talets historia

I det förra seklet avlöste konflikterna varandra och världen delades i olika allianser. Sverige förklarade sig neutralt – men till vilket pris? Vandra från den allmänna värnpliktens införande, genom andra världskrigets svenska mobiliseringsförråd via

25 oktober, 2021

Stormaktstid

Under stormaktstiden styrde kriget och krigsmakten allt; statens organisation, fördelning av resurserna och människors livsvillkor. Sverige växte och blev större än det någonsin varit förut. Hur gick det till? Och hur tog det slut?