29 oktober, 2021

Krig och media – propaganda, informationsspridning och krigsjournalistik.

Sociala medier, dagspress och kungaporträtt. Alla förmedlar de ett budskap och är viktiga redskap när man vill sälja in krig hos befolkningen. Genom nedslag i museet diskuterar vi hur medier har använts och fortfarande

21 oktober, 2021

Sverige, Förintelsen och Raoul Wallenberg

Under andra världskriget planerade regimen i Tyskland att utplåna Europas judar. Hur reagerar och agerar Sverige när så många människor behöver hjälp och skydd? I visningen ställs svenska attityder till Nazityskland mot händelserna i

21 oktober, 2021

1900-talets historia

Om det blodiga 1900-talets historia och tillvaron i Sverige i skuggan av krigen. Vi förklarade oss neutrala i krig och alliansfria i fred. Men hur påverkades svensk politik, försvar och de civilas liv av

21 oktober, 2021

Om kriget kommer

Om politik och det vanliga livet i Sverige under kalla kriget. Med krisberedskap, totalförsvar och eget kärnvapenprogram förberedde sig Sverige på ett eventuellt tredje världskrig medan stormakterna kapprustade. I visningen tar vi avstamp i

21 oktober, 2021

Historia som vapen

En visning om källkritik och historiebruk. Hur blev upprorsledaren Nils Dacke en småländsk Che Guevara? När blev krigarkungen Karl XII en hjälte för högerextremister? Varför är diplomaten Raoul Wallenberg mer hyllad i USA än i

21 oktober, 2021

Krig, kön och sexualitet

Kan en militär vara en homosexuell man? Och kan kvinnor verkligen bli bra soldater? Synen på kön och sexualitet ändras över tid. Kanske våra förutfattade meningar om ”hur det var förr” snarare speglar dagens

21 oktober, 2021

Våldets historia

Varför krigar människan? Finns det olika typer av våld? Kan våld leda till någonting bra? Var människor mer våldsamma förr? Och hur ser våldet ut i det svenska samhället och i världen idag? Visningen

21 oktober, 2021

Levande stormaktstid

I stormaktstidens Sverige bestämde krigen och krigsmakten hur livet såg ut för hela befolkningen. I den här visningen får eleverna möta personer ur det förflutna som i dramatiserade inslag berättar om sin tillvaro! Kanske

21 oktober, 2021

Stormaktstiden

I stormaktstidens Sverige bestämde krigen och krigsmakten hur livet såg ut för hela befolkningen. Varför var det så viktigt för tidens makthavare att kontrollera Östersjön? Hur levde och dog man i fält? Med föremål