close

Tidigare utställningar

Då och nu

alarm 31 juli 2021 - 31 juli 2018

Bäddning, rakning, samarbete och kamratskap – se fotografier av militärt vardagsliv med hundra års mellanrum. Hur mycket har förändrats?

Fotografierna från 1900-talets början har skänkts till Armémuseums arkiv från privatpersoner. De är tagna under en tid då fototillfällena var få och bilderna var avsedda att visas för en mindre skara vänner och bekanta. Informationen är ofta knapphändig om var de är tagna och vilka som är avbildade.

Färgfotografierna från 2000-talet kommer från Försvarsmakten och har en mer officiell karaktär. De är verksamhetsnära bilder med en dokumentär känsla. Genom dem ska betraktaren få en inblick i hur vardagslivet i Försvarsmakten kan vara.

Trots att de gamla och de nya bilderna har tillkommit i skilda syften är de spännande att jämföra. Vad berättar de om nutidens och dåtidens värderingar och normer? Hur mycket har förändrats? Ligger förändringen snarare i hur vi betraktar dem?

Utställningen är ett samarbete mellan Armémuseum och Försvarsmakten.

Tidigare utställningar keyboard_arrow_down Spioner!