close

Förintelsen

I och med nazisternas makttillträde 1933 började judar, romer, homosexuella, funktionsnedsatta och politiskt oliktänkande i Tyskland att diskrimineras och utsättas för brutala förföljelser av regimen. Den tyska propagandan utmålade judarna som den största fienden. De uteslöts från arbetsmarknaden och judiskt ägda företag beslagtogs. Åtgärderna innebar att de förlorade alla möjligheter att försörja sig. 

Massavrättningar i koncentrationslägren

Nazisternas plan att utrota judarna växte fram i takt med Tysklands erövringskrig. När Tyskland ockuperade nya områden hamnade stora grupper av oönskade judar innanför landets gränser. Judarna samlades i speciella uppsamlingsläger. Därifrån transporterades de med godståg till arbets- och utrotningsläger. Många dog redan under resan. De som kom fram sattes i slavarbete. De flesta avrättades så småningom i gaskammare. De sjuka och svaga som inte ansågs arbetsföra avrättades direkt. Totalt dödade nazisterna över 11 miljoner människor, över hälften av dem var judar.

keyboard_arrow_down Arméstrumpor