close
franska_rockar

Utställningar

Krig och fred 1500–1800-talet

Stora slag och ryktbara fältherrar har fått maka på sig. I utställningen Krig och fred upplever du främst skildringar av soldaterna och deras familjer. Män, kvinnor och barn – röster ur historien berättar om spännande livsöden.

En tur genom utställning

Gå genom 30-åriga krigets fältläger, präglat av sjukdom och nöd. Smyg förbi adelsmannen som jäser i slottskammaren, förmögen av krigsbyten. Förfasas över spetsbomben och andra brutala vapen från 1600-talet. Kika in i modellen av kanongjuteriet och se hur det smältande järnet rinner ner i gjutformarna. Hälsa på soldathustrun som står ensam med det hårda arbetet på torpet när hennes man har dragit ut i krig. Snart står du öga mot öga med karoliner till häst, i full galopp rider de ut i stora nordiska kriget. Frys med soldaterna i de norska fjällens snö, en nyårsnatt vid stormaktstidens slut. Känn hur det smärtar i varje led vid de kroppsliga krigsstraffen och passera genom gevärselden i finska kriget. På övningsheden kan du andas ut och se hur bygget av Göta kanal tar form

Fördjupningsrum

I fördjupningsrummen får du veta mer om olika ämnen.

Bli inte lurad av prydligheten i Sjukvårdsrummet – verktygen här har bland annat används för att såga av ben för att rädda liv.

Vad är krig? Finns det fredliga folk? I det blodröda rummet om Krigets rötter och det närliggande Krigsbytesrummet finns plats att fundera över krigets mer filosofiska aspekter. Här ser du också en sovjetisk stridsspets med 400 gånger större sprängkraft än Hiroshima-bomben.

Trofékammaren ser du utländska fanor och musikinstrument från 1600-talet, en gång tagna som troféer i krig och nu en del av ett internationellt kulturarv. I ett annat rum finns fanor från stora nordiska kriget, både svenska och utländska.

Prova på

I utställningen finns prova på-stationer där du till exempel kan lyfta en 12-punds kanonkula, hålla i ett standar eller kanske testa ett tortyrliknande straff från 1700-talet; att rida på trähästen.