close

Tidigare utställningar

Krigets prakt

alarm 24 mars 2003 - 4 januari 2004

Konsthantverk i krig och fred.

Se broderade fälttecken, uniformssömnad och vapensmide – estetiskt vackra kvarlevor av krig.

Tyngdpunkten i utställningen ”Krigets Prakt” ligger på de broderiarbeten som gjordes under 1700- och början av 1800-talet. Utställningen speglar också en social förändring där broderandet övergår från att vara ett i huvudsak manligt yrke, till att bli ett främst kvinnligt.

I samarbete med Livrustkammaren. Tack till Finlands Nationalmuseum, Krigsarkivet och Nikolai församling i Nyköping för utlån av föremål och ritningar till utställningen.

Tidigare utställningar keyboard_arrow_down Krigsvittnen: Belarus 1914-1918