close

Tidigare utställningar

Långt ifrån fredligt

alarm 14 augusti 2014 - 31 oktober 2014

Bilder från första världskriget

Extra! Extra! När första världskriget härjade i Europa, hur speglades det i pressen?

Vad visste man runt om i Europa om det pågående världskriget? I utställningen ”Långt ifrån fredligt” går det att ta del av vad den internationella pressen publicerade under krigsåren. Utställningen består av 170 fotografier med bildtexter som trycktes i engelsk, nederländsk, tysk och fransk press under första världskriget. Texterna är på originalspråk, förklarande texter på svenska finns i en handledning.

”Långt ifrån fredligt” är en utställning från Legermuseum i Delft.

Tidigare utställningar keyboard_arrow_down 1914 – det händelserika lugnet före stormen