close

Tidigare utställningar

Serbien 1914

alarm 4 november 2014 - 8 februari 2015

Bilder från första världskriget

Denna utställning visar första världskrigets utbrott ur ett serbiskt perspektiv.

11 skärmar beskriver med text och bild det stora krigets utbrott ur ett Serbiskt perspektiv. Utställningen är producerad av Serbiens Historiska museum i Belgrad.

Bilder från första världskriget – en serie utställningar

På museer världen över visas minnesutställningar om första världskriget eftersom det är 100 år sedan det bröt ut. På Armémuseum visas en serie utställningar mellan 2014 och 2018, det vill säga fyra år – en lika lång period som världskriget pågick. Med jämna mellanrum byts avsändare och både texter och bilder kommer framförallt från länder som deltog i kriget. Syftet är att undersöka om perspektiven är olika eller om alla för fram en liknande berättelse, på 100 års avstånd från kriget.

Tidigare utställningar keyboard_arrow_down 1900-talets historia