close
Värvningsscen från utställning på plan 3

Konferensupplevelse

Stormaktstid

Om hur landet med en liten befolkning blev ett Östersjörike med skräckinjagande krigsmakt.

Under stormaktstiden styrde kriget och krigsmakten allt; statens organisation, fördelning av resurserna och människors livsvillkor. Sverige växte och blev större än det någonsin varit förut. Hur gick det till? Och hur tog det slut? Hur såg vardagen i fält ut under 30-åriga kriget och hur var tillvaron för soldathustrun hemma på torpet? Och vilka tjänade egentligen på kriget? I och med Sveriges första yrkesarmé stod landet större och starkare än någonsin – men samma armé var också med om att se stormakten falla.