21 oktober, 2021

Stormaktstid

Om hur landet med en liten befolkning blev ett Östersjörike med skräckinjagande krigsmakt. Under stormaktstiden styrde kriget och krigsmakten allt; statens organisation, fördelning av resurserna och människors livsvillkor. Sverige växte och blev större än