close

Axelmakterna

Under andra världskriget bildade Tyskland, Italien och Japan en allians som kallades för axelmakterna. På motståndarsidan stod de allierade. I början av kriget bestod de allierade av Polen, Frankrike och Storbritannien. Senare anslöt sig även Sovjetunionen och USA. Efter angreppet mot Polen vände sig Tyskland västerut och genom blixtattacker genomfördes en kraftfull och framgångsrik offensiv i Europa. 1940 var nästan hela Västeuropa ockuperat.

Slaget om Storbritannien

Sommaren 1940 stod Storbritannien ensamt kvar som Tysklands motståndare. ”Slaget om Storbritannien” kom att utspela sig i luften. Tyska flygplan bombade nästan alla större städer med stor förödelse som följd. Men de brittiska flygarna lyckades skjuta ner betydligt fler tyska plan än de själva förlorade och invasionen misslyckades.

Operation Barbarossa

Den tyska armén vände sig därefter österut. 1941 inleddes Operation Barbarossa – det stora anfallet mot Sovjetunionen. Till en början var den tyska armén mycket framgångsrik. Men med vintern kom kylan. Den gick hårt åt de tyska soldaterna som inte var klädda för den kalla vintern. Det tyska anfallet stoppades i slaget vid Stalingrad. Till priset av två miljoner döda vann Sovjetunionen en viktig seger mot tyskarna.

keyboard_arrow_down Krigsvittnen: Belarus 1914-1918