close

Tidigare utställningar

Blod i snön: röda och vita i finska inbördeskriget 1918

alarm 24 september 2008 - 6 april 2009

Att vårt östra grannland genomled ett brutalt och uppslitande inbördeskrig i början av förra seklet är inte så allmänt känt. Utställningen Blod i snön kastar nytt ljus över de tragiska och omdiskuterade händelserna i Finland 1918.

I efterdyningen av den ryska revolutionen ställdes kampen mellan olika samhällsklasser på sin spets i Finland. Den ”vita” sidan stred mot den ”röda”. Ett tusental frivilliga svenskar anslöt sig till de segrande vita styrkorna. Segrarna skrev sedan sin historia om kriget. I den fanns inget utrymme för massavrättningarna och svältdöden i fånglägren efteråt.

Utställningen vill lyfta fram de röda förlorarna likaväl som de vita segrarna. Uniformskläder, hjälmar och vapen från striderna finns på plats men också vardagsföremål från koncentrationslägren. Dokument, film och närmare 100 foton ska ge en bred bild av kriget som formade Finland på 1900-talet.

Tidigare utställningar keyboard_arrow_down Svensk FN-trupp i Kongo 1960-64