close

Dödens skyttegrav – en symbol för Belgiens stora krig

alarm 31 maj 2017 - 20 augusti 2017

En fotoutställning som tar dig med till en av de mest fruktade platserna längs den belgiska fronten under första världskriget: Dodengang – dödens skyttegrav. Under kriget var platsen ett helvete för soldaterna, men ända sedan 1919 har Dodengang utgjort ett besöksmål som berör.

1914 sveptes Belgien in i ett krig som satte hela världen i brand. De tyska invasionsstyrkorna ryckte allt längre fram men stoppades kring floden Yser. Därefter grävde arméerna skyttegravar och belgarna förvandlade sin till ett ointagligt betongfort som fick det olycksbådande namnet Dodengang.

I skyttegravarna levde soldaterna i flera år, med dagliga artilleridueller och umbäranden. Under den slutliga offensiven i september 1918 intog belgiska trupper de tyska ställningarna på Ysers östra strand, och i mitten av oktober övergavs Dodengang. Trots sitt namn krävde dödens skyttegrav inte fler än omkring trehundra soldaters liv.

Redan 1918 beslöt försvarsministeriet i Belgien att bevara ett antal krigsskådeplatser längs Yserfronten, och Dodengang blev en av 25 kulturminnesmärkta krigsskådeplatser. Med tiden minskade allmänhetens intresse och besöksmålen förföll. Idag är Dodengang den enda som återstår. 

Utställningen har producerats av War Heritage Institute i Bryssel.

Bilder från första världskriget – en serie utställningar

På museer världen över visas minnesutställningar om första världskriget eftersom det är 100 år sedan det pågick. På Armémuseum visas en serie utställningar mellan 2014 och 2018, det vill säga fyra år – en lika lång period som världskriget pågick. Med jämna mellanrum byts avsändare och både texter och bilder kommer framförallt från länder som deltog i kriget. Syftet är att undersöka om perspektiven är olika eller om alla för fram en liknande berättelse, på 100 års avstånd från kriget.

keyboard_arrow_down Mattor minns