close

Från bondearmé till krigsmakt

Under 1500-talet tog Sveriges kung Gustav Vasa ett fastare grepp om landets ekonomi och byggde upp en professionell krigsmakt efter tyskt mönster. Bönderna fick lära sig att strida som landsknektar.

Gustav Vasa tog makten över landets kyrkor, klippte banden till påven i Rom och lade beslag på stora mängder kyrksilver. Kungen sände ut fogdar för att driva in skatter och övervaka människors liv och arbete. Skogen tillhörde från och med nu staten. Bönder i flera landskap ville ha det som förr och kämpade emot. Dackefejden 1542–1543, är det största bondeupproret i Sveriges historia.

Gustav Vasa tog hjälp av tyska landsknektar. De var ovana vid landskapet och gick lätt vilse i Smålands djupa skogar. Bönderna lade sig i bakhåll, fällde träd runt knektarna och sköt på dem med armborst. Efter månader av strider stupade Nils Dacke vid den danska gränsen.

Kungens fogdar fick i uppdrag att anställa soldater bland bönderna, som hade gett prov på sin militära styrka. Den inhemska armén växte snabbt i storlek och uppgick till 15 000 man vid Gustav Vasas död 1560.

keyboard_arrow_down Trettioåriga kriget