close

Trettioåriga kriget

Trettioåriga kriget 1618–1648 började på tysk mark som en kamp mellan protestanter i norr och katoliker i söder. När Ferdinand II, den tysk-romerske kejsaren i Wien, försökte utöka sin makt över Tysklands 300 stater växte konflikten snabbt till ett europeiskt storkrig.

1630 hade kejsarens trupper nått fram till Östersjökusten. Sveriges kung Gustav II Adolf fruktade att katolikerna skulle bygga en stark flotta i Östersjön. Nu stod viktiga handelsintressen på spel. Kungen iklädde sig rollen som protestanternas beskyddare och Sverige gick in i kriget.

Gustav II Adolfs armé växte sig tre gånger så stor inom loppet av ett par år – hösten 1632 förde han befälet över 150 000 man.

keyboard_arrow_down Skydda brillorna