close

Hur kunde det bli ett andra världskrig?

Tyskland var första världskrigets stora förlorare. De hårda fredsvillkoren drabbade ekonomin hårt och många tyskar ansåg att politikerna hade gett armén en dolkstöt i ryggen när de slutit fred med fienden. Situationen blev ännu värre under den stora depressionen i början av 1930-talet. Den ekonomiska krisen ledde till hög arbetslöshet och utbredd fattigdom.

Det Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet lovade att utplåna arbetslösheten. I riksdagsvalet 1932 blev partiet landets största. Adolf Hitler valdes till rikskansler och han förbjöd snabbt alla andra partier och gjorde sig själv till diktator. Hitler påbörjade en stor militär upprustning. Hans mål var att återta de områden som förlorats i första världskriget samt att förena alla tysktalande folk i ett rike. 1938 marscherade soldater in i Österrike och strax efter tvingades Tjeckoslovakien att ansluta sig till Tyskland. Storbritannien och Frankrike protesterade men vidtog inga militära åtgärder. De ville inte riskera att bryta freden.

När Tyskland anföll Polen den 1 september 1939 kunde inte längre omvärlden blunda. Storbritannien och Frankrike förklarade krig mot Tyskland. Andra världskriget hade startat.

keyboard_arrow_down Historia som vapen