close

Sverige under första världskriget

Under första världskriget var Sverige neutralt, men kriget var hela tiden närvarande. Utländska ubåtar och fartyg gjorde ständigt intrång på svenskt territorium. Flera strider mellan de krigförande länderna skedde på svenskt vatten och många svenska fartyg blev medvetet eller av misstag sänkta under krigsåren.

Sverige skärpte bevakningen av sina gränser och 1914 infördes passtvång för de som ville resa in i Sverige. En liknande utveckling skedde i hela Europa. Utländska spioner skulle förhindras att ta sig in i länderna, och arbetare och soldater som försökte fly undan kriget skulle stoppas vid gränserna.

Ransonering under första världskriget

För Sverige innebar kriget matbrist. Från Storbritanniens håll ville man svälta ut fienden och därför infördes en blockad mot Tyskland. Blockaden drabbade även Sverige som inte kunde importera viktiga varor som fotogen och livsmedel. Följden blev ransonering på livsmedel och andra bristvaror.

Under de sista krigsåren ledde matbristen till demonstrationer och upplopp. Demonstranterna krävde inte bara bröd utan också utökad rösträtt och demokrati. 1921 införde riksdagen allmän rösträtt både för män som hade fullgjort sin värnplikt och för kvinnor. Till sist hade också Sverige blivit en demokrati.

Den stora depressionen

Tyskland var första världskrigets stora förlorare. De hårda fredsvillkoren drabbade ekonomin hårt och många tyskar ansåg att politikerna hade gett armén en dolkstöt i ryggen när de slutit fred med fienden. Situationen blev ännu värre under den stora depressionen i början av 1930-talet. Den ekonomiska krisen ledde till hög arbetslöshet och utbredd fattigdom.

Det Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet lovade att utplåna arbetslösheten. I riksdagsvalet 1932 blev partiet landets största. Adolf Hitler valdes till rikskansler och han förbjöd snabbt alla andra partier och gjorde sig själv till diktator. Hitler påbörjade en stor militär upprustning. Hans mål var att återta de områden som förlorats i första världskriget samt att förena alla tysktalande folk i ett rike. 1938 marscherade soldater in i Österrike och strax efter tvingades Tjeckoslovakien att ansluta sig till Tyskland. Storbritannien och Frankrike protesterade men vidtog inga militära åtgärder. De ville inte riskera att bryta freden.

När Tyskland anföll Polen den 1 september 1939 kunde inte längre omvärlden blunda. Storbritannien och Frankrike förklarade krig mot Tyskland. Andra världskriget hade startat.

keyboard_arrow_down Hur kunde det bli ett andra världskrig?