close

Hur neutralt var Sverige under andra världskriget?

Den svenska regeringens viktigaste uppgift var att hålla landet utanför kriget. Under krigets inledning befann sig Sverige under tyskt tryck. Efter långa diskussioner och stor tvekan gick den svenska regeringen med på den så kallade permittenttrafiken. Det innebar att tyska soldater i Norge som skulle hem på permission fick åka genom Sverige. Totalt transporterade Tyskland mer än två miljoner soldater på svenska järnvägar.

Tysktågen

1941 reste fullt beväpnade tyska trupper genom Sverige för att delta i kriget mot Sovjetunionen. De så kallade tysktågen var ett uppenbart brott mot neutralitetspolitiken. Många ansåg att det skulle vara dumdristigt att öppet utmana det segerrika Tyskland och att det var bättre att gå med på tyska krav för att undvika en ockupation. Men det innebar även att Sverige i praktiken bistod Tyskland i kriget mot de allierade. 

Efter vändpunkten i kriget 1943 när den tyska armén var försvagad av stora förluster upphörde trafiken av tyska soldater genom Sverige. Det upprustade svenska försvaret var nu också tillräckligt starkt för att man skulle våga säga nej till tyska krav.

keyboard_arrow_down Krigets prakt