close

Kalla kriget

Andra världskriget följdes inte av en stabil fred utan av ett kallt krig. Kalla kriget var inte ett krig i vanlig mening, utan ett fyra decennier långt ställningskrig som präglades av starka motsättningar och militär kapprustning mellan USA och Sovjetunionen.

Warszawapakten

De två supermakterna hade under andra världskriget kämpat tillsammans mot Tyskland. Nu blev de fiender. USA samlade sina allierade i Atlantpakten eller Nato. Där lovade länderna att bistå och försvara varandra vid krig. Sovjetunionen samlade sina allierade i en liknande pakt, Warszawapakten.

Järnridån och Berlinmuren

Konflikten ledde till att den så kallade järnridån delade Europa i ett östligt och ett västligt block. Tydligast blev konflikten i Berlin där en stor mur delade staden i två delar. Risken för ett nytt världskrig var periodvis överhängande. Ett krig mellan supermakterna kunde innebära slutet för alla människor. Båda parterna hade tillgång till ett nytt fruktansvärt vapen – atombomben.

Bildandet av FN

1945 bildades Förenta nationerna av andra världskrigets segermakter. Det fanns förhoppningar om att FN skulle kunna bli den fredsmäklare världen behövde, men organisationen fick en komplicerad start. Det var svårt att manöverera mellan de båda supermakternas intressen och påtryckningar.

keyboard_arrow_down The Palace of the Grand Dukes of Lithuania and its Reconstruction