close

Kalmarunionen och drottning Margareta

I slutet av medeltiden var Sverige, Danmark och Norge förenade i en union, Kalmarunionen, som fick sitt namn efter platsen den inrättades på. Kalmarunionen bildades 1397 för att skapa fred och stabilitet i Norden, men maktkamper, släktfejder och inre strider hotade att splittra länderna. Det var drottning Margaretas vision att förena de nordiska länderna, vilket hon också gjorde i samband med kröningen av systerson Erik av Pommerns till kung. En sammanslagning av Sverige, Danmark och Norge innebar en enad front gentemot Hansan och hotet om tyskt inflytande försvagades. Drottning Margareta regerade unionen fram till sin död 1412 då hon insjuknade i pesten och avled 59 år gammal.

keyboard_arrow_down Från utställningen