close

Kvinnor i armén

Inom det militära fanns länge en föreställning om att kvinnor inte passade som soldater. De ansågs ha medfödda egenskaper som gjorde att de passade bättre för arbete inom vård och omsorg. Män ansågs av naturen vara bättre lämpade för militärt arbete vilket ledde till att värnplikt var obligatorisk enbart för männen. Den allmänna värnplikten har i själva verket aldrig varit allmän eftersom den enbart omfattade ena könet.

1989 fick kvinnor tillträde till alla militära befattningar inom Försvarsmakten som officer och fem år senare fick de möjlighet att genomföra värnpliktsutbildning på samma villkor som männen. Därmed var det sista manliga yrkesmonopolet i Sverige avskaffat.

2018 utökades värnplikten i Sverige till att inkludera både kvinnor och män i 18-årsåldern för grundutbildning.

keyboard_arrow_down Första världskriget