close

Tidigare utställningar

Per aspera ad astra – Lettland under första världskriget och lettiska frihetskriget

alarm 25 maj 2016 - 21 augusti 2016

Bilder från första världskriget

Bilder från kampen för en oberoende lettisk republik, grundandet av de Lettiska gevärsskyttarna och från första världskriget.

Första världskriget utgjorde en viktig vändpunkt i Europas historiska utveckling: fyra imperier störtade samman och förändrade det politiska landskapet, tillsammans med de internationella relationerna och människors sociala medvetande.

Första världskriget – Lettland

Vid första världskrigets utbrott var Lettlands territorium en del av det Ryska Kejsardömet, och uppdelat i tre administrativa områden – provinserna Vidzeme (Livland), Kurzeme (Kurland) och Vitebsk. Vid krigsutbrottet mobiliserade Ryska Armén omkring 140 000 soldater från dessa provinser. De stred både på öst- och västfronten. Kriget påverkade livet för alla i Lettland. Hundratusen människor förlorade sina hem och ägodelar, och familjer splittrades. Omkring 800 000 personer evakuerades och blev flyktingar. Över hälften av dem återvände aldrig till hemlandet.

Insatser av hjältemod

Detta var också en tid för hjältemodiga insatser och förhoppningar: 1915 bildades lettiska skyttebataljoner som en del av den Kejserliga Ryska Armén. De utgjorde de första lettiska militära enheterna i historien. De lettiska gevärsskyttarna hade stor betydelse för folkets sammanhållning och förtröstan, eftersom de var en av förutsättningarna för en självständig lettisk nation. En annan förutsättning var en ny princip för ett internationellt förhållningssätt – nationernas självbestämmanderätt.

Den 18 november 1918 utropades den självständiga Republiken Lettland av det lettiska folkrådet, en vecka efter vapenstilleståndet i Compiègneskogen som satte punkt för kriget på västfronten.

1920 kunde man låta en ny nation ta form

Men för folket i Lettland var kriget inte över. Många av dem deltog i det lettiska frihetskriget, och även i ryska inbördeskriget. Lettiska frihetskriget utbröt sent i november 1918, då den sovjetiska Röda Armén invaderade landet. Bolsjevikerna var inte de enda fiender som bar vapen emot den lettiska republiken. Den framväxande lettiska armén tvingades också kämpa mot tyska rikets trupper, som hade egna intressen i Baltikum, och mot de styrkor som stred för återupprättandet av det ryska kejsardömet. Kriget var över den 11 augusti 1920, då det upprättades ett fredsfördrag mellan Lettland och Sovjetryssland. Först nu var det möjligt att lägga all kraft på att låta en ny nation ta form.   

Utställningen visar foton ur Lettiska Krigsmuseets arkiv.

Bilder från första världskriget – en serie utställningar

På museer världen över visas minnesutställningar om första världskriget eftersom det är 100 år sedan det bröt ut. På Armémuseum visas en serie utställningar mellan 2014 och 2018, det vill säga fyra år – en lika lång period som världskriget pågick. Med jämna mellanrum byts avsändare och både texter och bilder kommer framförallt från länder som deltog i kriget. Syftet är att undersöka om perspektiven är olika eller om alla för fram en liknande berättelse, på 100 års avstånd från kriget.

Tidigare utställningar keyboard_arrow_down Smygdesign – att synas kan innebära döden