close
Arémuseums fasad

Digitala produktioner

Rundvandring på plan två

Oavsett var i landet du befinner dig så går det alltid att följa med på en vandring i museet. Resan går genom Sveriges historia och fokus ligger på hur människor har påverkats av krig och konflikter genom tiderna.

Del 21: värnplikt

1901 infördes allmän värnplikt i Sverige. Tidens nya vapen kulsprutan ger en fingervisning om åt vilket håll världen var på väg.

Del 22: kaserner och fästningar

Kaserner och fästningar byggdes upp som en del av Sveriges försvar mot en förmodad invasion.

Del 23: officer och menig

Klasskillnaderna var stora inom det militära i värnpliktens barndom. En tredjedel av officerarna bar adliga namn i början av 1900-talet.

Del 24: en skola för folket

Värnplikten sågs som ett uppfostringsprogram. Förutom att bära uniform och lära sig att hantera vapen skulle de värnpliktiga soldaterna fostras till goda medborgare.

Del 25: första världskriget

Miljoner unga män dog under första världskriget. Kulsprutan och spaden var lika viktiga redskap för soldater i skyttegravarna. I Finland bröt ett inbördeskrig ut mellan de röda och de vita.

Del 26: vägen mot andra världskriget

Under mellankrigstiden byggdes folkhemmet upp i Sverige. I Tyskland tog Adolf Hitler och nazisterna makten och snart bröt ännu ett världskrig ut.

Del 27: Sverige – neutralt och inringat

Sverige förklarade sig neutralt i andra världskriget men rustade inför ett befarat angrepp. Mobiliseringsförråd byggdes över hela landet där soldaterna kunde kvittera ut utrustning.

Del 28: Sverige och Nazityskland

Att hålla Sverige utanför kriget blev det viktigaste för samlingsregeringen under kriget – till nästan vilket pris som helst.

Del 29: kontraster

Tillvaron i Sverige och i Ungern under andra världskriget var varandras raka motsatser. I juli 1944 reste Raoul Wallenberg till Budapest med uppdraget att rädda judar undan Förintelsen.

Del 30: Raoul Wallenberg

Raoul Wallenbergs almanacka från 1944 visar två olika liv. Den första halvan kretsar kring sällskapslivet i Stockholm medan den andra halvan vittnar om Raouls och den svenska legationens arbete för att rädda tiotusentals judars liv i Budapest.

Del 31: ransonering

Världsläget gjorde att det blev brist på en mängd varor vilket ledde till både ransoneringar och uppfinningsrikedom.

Del 32: relationer prövas i krigstid

När männen var inkallade prövades relationerna. I slutet av kriget steg nativiteten och krigstidens och efterkrigstidens stora barnkullar gjorde entré.

Del 33: det ockuperade Norge

Norges lydregering under nazisterna leddes av Vidkun Quisling. Hans mössa finns utställd på museet tillsammans med andra föremål från det ockuperade Norge.

Del 34: finska vinterkriget och fortsättningskriget

I november 1939 attackerade Sovjet Finland och det finska vinterkriget bröt ut. I Sverige var engagemanget stort för Finlands sak.

Del 35: en svensk atombomb

De amerikanska atombomberna över Japan gjorde slut på andra världskriget men blev starten på kalla kriget. Sverige förklarar sig alliansfritt. Vissa ansåg att en egen atombomb skulle göra neutralitetspolitiken trovärdig.

Del 36: logementet

På logementet bor de värnpliktiga soldaterna. Länge var det en strikt manlig värld och det dröjde till 1989 innan alla försvarsgrenar var öppna för kvinnor som ville bli befäl.

Del 37: kalla kriget

Under kalla kriget var rädslan stor för ett kärnvapenkrig. De svenska myndigheterna producerade skyddsutrustning och vägledningen Om kriget kommer.

Del 38: Berlinmuren

Mellan åren 1961 och 1989 delade Berlinmuren både den tyska huvudstaden och världen i öst och väst. Muren var en viktig symbol för kalla kriget.

Del 39: ett förrädiskt vapen

Om svenskt kamouflage, utlandstjänst och minor.

Del 40: svensk vapenexport

Granatgeväret m/48 som kallas Carl Gustav och bandvagn 206 är exempel på militärt materiel som Sverige har sålt till andra delar av världen.

Digitala produktioner keyboard_arrow_down Rundvandring på plan tre