close
Arémuseums fasad

Digitala produktioner

Rundvandring på plan tre

Oavsett var i landet du befinner dig så går det alltid att följa med på en vandring i museet. Resan går genom Sveriges historia och fokus ligger på hur människor har påverkats av krig och konflikter genom tiderna.

Del 1: krigets rötter

Varför krigar människan? De flesta människor vill väl leva i fred? Eller ligger det i människans natur? Sedan antiken till idag finns det olika synsätt i frågan.

Del 2: kärnvapen och moralpanik

Kalla krigets verkliga hot mot mänskligheten jämfört med rädslan för annat kan stämma till eftertanke idag.

Del 3: 1500-talets landsknektar

Vid ett värdshus värvas en tysk landsknekt. Dessa ansågs vara de skickligaste legosoldaterna under 1500-talet och de lät sig värvas av den kung eller furste som betalde mest.

Del 4: bönderna blir soldater

Bondeupproren mot Gustav Vasa krossades med hjälp av utländska landsknektar. Efter det tvingas bönderna att bli soldater.

Del 5: trettioåriga kriget 1618–1648

Vapen och utrustning som användes av soldaterna i det stora tyska kriget. Sverige deltog med både inhyrda och svenska soldater.

Del 6: troféer

Under fältslag använde arméerna olika fälttecken och musikinstrument för att kunna kommunicera inom gruppen. Att erövra dessa föremål som troféer försvagade fiendens stridsförmåga.

Del 7: att mätta en hel armé

Det krävdes mängder av mat och dryck för att föda de stora arméerna. Den lokala civilbefolkningen plundrades till svält där soldaterna drog fram.

Del 8: fältlägret

I fältlägret levde inte bara soldater. Hälften av alla var civila och tillhörde trossen. Här präglades tillvaron av sjukdom och nöd, samt ett och annat tidsfördriv.

Del 9: adeln berikas

Den svenska högadeln blev mycket förmögen av krigsbyten och levde i stort överflöd, med inspiration från adeln på kontinenten. Utsvävningarna resulterade i både ökat midjemått och Corona Veneris i ansiktet.

Del 10: styckebruket

Sverige får hjälp från utlandet med att starta egen kanontillverkning. Både kapital och arbetskraft var avgörande för den massproduktion som påbörjades.

Del 11: ständiga knekthållet

Sverige får en stående inhemsk armé och de frivilliga soldaterna får både torp och uniform.

Del 12: soldatfamiljerna

I det nya systemet med torparsoldater var soldathustruns och barnens hårda arbete en förutsättning för att landet kunde ha en stående armé.

Del 13: fältkvarn och karoliner

Vältränade soldater drar ut i stora nordiska kriget år 1700. I den tunga utrustningen ingick bland annat fältkvarnar.

Del 14: stormakten faller

Kristider och nederlag för den svenska armén slutar med en dödsmarsch i snöstorm.

Del 15: stora nordiska krigets slut

I en massgrav i Handöl har man hittat rester från karolinernas kläder och föremål. Det långa kriget kostade många liv och tömde statskassan. Freden i Nystad 1721 sätter punkt för Sverige som stormaktsvälde.

Del 16: straffmetoder

Det vanligaste straffet för brottslingar på 1700-talet var böter. De kroppsliga bestraffningarna var både fasansfulla och fantasifulla.

Del 17: stora daldansen 1743

Efter hattarnas misslyckade ryska krig tågade tusentals arga dalkarlar till Stockholm. Var det Sveriges sista stora bondeuppror, eller Sveriges första välorganiserade politiska massdemonstration?

Del 18: uniformen blir enhetlig

Uniform modell 1756 var en vidareutveckling av den karolinska enhetsuniformen. Den togs särskilt fram för att minska antalet färgställningar, och därmed blev uniformerna mer enhetliga mellan olika regementen.

Del 19: Sveriges sista krig

Sverige förlorade sin östra rikshalva Finland till Ryssland 1809. Den svensk-finska armén led av stor brist på både mat och kläder under detta krig.

Del 20: soldater i fredstid

Under 1800-talet utvecklas både vapen och annan teknik inom det militära. Göta kanal byggdes av soldater i fredstid. På övningshedar i Sverige samlades soldater varje sommar. Förutom disciplinerad exercis blev det folkfest i lokalsamhället vid dessa tillfällen.