close

Soldatnamnens uppkomst

Efter Napoleonkrigen gick Europa in i en längre fredsperiod, och i Sverige pågår den fortfarande. Trots fredsläget ville man ha en stark armé i fall av krig. Årligen samlades Sveriges militärer på övningshedar runtom i landet. Först anlände de nyblivna soldaterna, rekryterna, som fick lära sig militäryrkets grunder. De hade blivit tilldelade särskilda namn, till exempel Modig, Fröjd, Rask, Snygg och Kämpe. Namnen gjorde det lättare för befälen att känna igen var och en av de 150 soldaterna, som tillsammans bildade ett kompani.

keyboard_arrow_down 1900-talets historia