close

Tidigare utställningar

Bilder från Moskva

alarm 18 februari 2015 - 18 maj 2015

Bilder från första världskriget

Se förstorade affischer och fotografier från första världskrigets Ryssland, åren före revolutionen.

I museiarkiv världen över förvaras foton från första världskriget, ofta anonyma, där ingen vet vem som fotograferade eller vilka personerna på bilderna är. Trots det är den här typen av bilder unika dokument och vittnen från ett ohyggligt krig. Våra minnen av första världskriget rör sig oftast om det stillastående skyttegravskriget på västfronten, men i öster var kriget betydligt rörligare och drabbade civilbefolkningen på ett annat sätt.

I den här utställningen ser du 42 förstoringar av svart/vita fotografier från skyttegravar samt propagandaaffischer och vykort. Fotografierna i utställningen har ett sorgset uttryck och står i stark kontrast till de färglada, ironiska affischerna som användes för att rättfärdiga kriget.

I samarbete med the Central Museum of Armed Forces of the Russian Federation i Moskva.

Bilder från första världskriget – en serie utställningar

På museer världen över visas minnesutställningar om första världskriget eftersom det är 100 år sedan det bröt ut. På Armémuseum visas en serie utställningar mellan 2014 och 2018, det vill säga fyra år – en lika lång period som världskriget pågick. Med jämna mellanrum byts avsändare och både texter och bilder kommer framförallt från länder som deltog i kriget. Syftet är att undersöka om perspektiven är olika eller om alla för fram en liknande berättelse, på 100 års avstånd från kriget.

Tidigare utställningar keyboard_arrow_down Lumpen – från mönstring till muck