close

Tidigare utställningar

Tre kronor – tre stjärnor

alarm 21 september 2002 - 31 december 2002

Se föremål, historiska dokument och samtida målningar med koppling till Lettlands och Sveriges gemensamma historia.

Under 1621-1721 var en del av nuvarande Lettland var en del av det svenska väldet. Riga var under en period av 1600-talet Sveriges största stad och fungerade som huvudstad i den svenska besittningen Livland.

Den här utställningens tyngdpunkt ligger på den svenska tiden, men här skildras även Lettlands historia fram till idag samt Östersjöns roll som förmedlande länk mellan länderna. Tre Kronor – Tre Stjärnor syftar på kronorna i Sveriges och stjärnorna i Lettlands riksvapen. I Lettlands fall symboliserar stjärnorna de tre landsdelarna Kurland, Lettgallen och Semgallen. 

Föremålen i utställningen är utlånade från Riksarkivet, Nationalmuseum och Kungliga Biblioteket. Många föremål är också lån från lettiska museer och flera av dess har anknytning till lettlands senare historia, allt från ”hemliga” radiosändare till uniformer. 

Utställningen är en förminskad version av den utställning som visades i Riga 2001, i anslutning till stadens 800-årsjubileum.

Tidigare utställningar keyboard_arrow_down Bilder från Moskva