21 oktober, 2021

Kvinnor i armén

Inom det militära fanns länge en föreställning om att kvinnor inte passade som soldater. De ansågs ha medfödda egenskaper som gjorde att de passade bättre för arbete inom vård och omsorg. Män ansågs av

20 oktober, 2021

Kalla kriget

Andra världskriget följdes inte av en stabil fred utan av ett kallt krig. Kalla kriget var inte ett krig i vanlig mening, utan ett fyra decennier långt ställningskrig som präglades av starka motsättningar och

20 oktober, 2021

Sovjetunionens fall

Michail Gorbatjov valdes till Sovjetunionens ledare 1985. Hans politik gjorde att omvärlden slappnade av, militär nedrustning mellan öst och väst och mer frihet för länderna i Östeuropa. I Polen röstades kommunisterna bort från makten