8 augusti, 2023

Bokpresentation: Svenska Arméns Historia

I år firar svenska armén 500 års-jubileum. I boken Svenska arméns historia tar sex forskare och författare med oss genom arméns utveckling och förändring över tid. Från rikets första armé, genom krig- och fredstider

8 augusti, 2023

Bokpresentation: Homelands

Bokpresentation: Homelands: A personal history of Europe I boken Europa – en personlig historia utforskar nutidshistorikern Timothy Garton Ash de politiska och kulturella krafter som på olika sätt format vår kontinent, från Berlinmurens fall