Vård och konservering

I utställningarna på Armémuseum kan du se över 2500 föremål. Men i själva verket består samlingarna av över 100 000 föremål som alla ska bevaras för framtiden – oavsett om de är utställda eller magasinerade!

Föremålen i samlingarna är av väldigt olika storlek. Från flera kvadratmeter stora fanor och kanoner som kan väga några ton, till små blykulor och knappar som behandlas under mikroskop.

Magasin

De föremål som inte är utställda i museet förvaras i magasin. Det största är cirka 4000 kvadratmeter stort och rymmer över 80 000 föremål. Museets intendenter och konservatorer jobbar regelbundet i magasinet och kontrollerar att samlingen inte utsätts för skadedjur, mögel eller andra risker. Man måste också hela tiden förbättra förvaringen på olika sätt, till exempel genom att byta ut gammalt packmaterial mot nytt.

Här förbereds också de föremål som ska användas i nya utställningar eller lånas ut till andra museer. Ibland kommer forskare på besök till magasinet för att studera olika föremål.

Konservering

För att föremålen skall hålla, är det viktigt att miljön runt omkring är så bra som möjligt. Temperatur, fuktighet, luftkvalitet och ljus skall vara stabilt. Då utsätts inte föremålen för onödiga påfrestningar.

För att fördröja kemiska nedbrytningsprocesser så måste man också ta hand om föremålen på olika sätt. Det kan handla om att varsamt rengöra dem eller lägga på rostskyddsmedel. Men det gäller att vara försiktig; föremålet får inte förändras. Man kan till exempel inte måla om ett föremål för att skydda det från rost – som man kanske skulle göra med ett järnstaket i trädgården – utan föremålet skall behållas så nära originalskick som möjligt.

De flesta föremålen som skall konserveras flyttas från magasinen till konserveringsateljéerna på Riddargatan, i anslutning till museet. Mycket stora föremål, som fordon och kanoner, vårdas på plats i magasinen eller i utställningarna.

I konserveringsateljéerna finns frys för att förebygga skadedjur i textilier, stora tvättbord, kemilabb och en mängd specialverktyg anpassade för varsamt bevarande av föremålen.