Trofésamlingen

Fanor, kanoner och musikinstrument, erövrade som troféer på slagfält. Det är Armémuseums trofésamling – en av de största i världen.

I trofésamlingen finns cirka 4000 föremål. De flesta av dem är olika typer av fälttecken – det vill säga fanor, standar och vimplar. Men här finns också örlogsflaggor, musikinstrument och fästningsnycklar. Merparten av troféerna är ryska, danska och polska.

De äldsta föremålen är från 1600-talets början och togs på slagfälten under bland annat trettioåriga kriget.

Trofésamlingens historia

Efter Gustav II Adolfs segrar, kom Axel Oxenstierna på idén att de erövrade troféerna från slagfälten skulle samlas in och visas på ett ställe. Länge hängde de i Riddarholmskyrkan för att visas upp för allmänheten. På 1960-talet blev trofésamlingen en del av Armémuseum.

Redan under 1500-talet började erövrade troféer skickades till Stockholm för att visas upp i en parad på stadens gator. Under 1800-talet visades fanorna och musikinstrumenten i Riddarholmskyrkan. På 1900-talet konserverades många fanor och började ställas ut på Armémuseum och på Nordiska Museet. De sista fanorna togs ned från Riddarholmskyrkan på 70-talet.

Forskning och vård

Forskare från Sverige och andra länder som bland annat Polen, Ukraina, Österrike och Ryssland forskar kring troféernas ursprung, symbolik och material. Textilkonservatorer ser till att de 300 år gamla textilierna bevaras för framtiden. Läs mer om vård och konservering.

Kika närmare på troféerna

I utställningen Krig och fred 1500–1800-talet på Armémuseum kan du se en rad olika sorters troféer och ta del av deras historia.