Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Armémuseums enheter.

Besöks- och leveransadress

Armémuseum
Riddargatan 13
114 51 Stockholm
Läs mer om att hitta hit

Postadress

Armémuseum
Box 140 95
104 41 Stockholm

Allmänna frågor

e-post: Allmänna frågor

Växel

telefon: 08–519 563 00

Museets kassa, butik och information

telefon: 08–519 563 01
e-post: Info

Medarbetare

E-posta till fornamn.efternamn@armemuseum.se. Är du osäker på vem du ska kontakta – skriv till info@armemuseum.se eller ring växeln.

Museichef

Fabian Arnheim
telefon: 08–519 563 18
e-post: Fabian Arnheim


Samlingsenheten

Mikael Eivergård
Chef Samlingsenheten
telefon: 08–519 563 16
e-post: Mikael Eivergård


Publika enheten

Jessica Christensen
Chef Publika enheten
Tel: 08–519 563 36
E-post: Jessica Christensen


Bokning av skol- och gruppvisningar

e-post: Bokning

Konferensbokningar

e-post: Konferens

Utlån av föremål

e-post: Utlån

Biblioteket

telefon: 08–519 563 81
e-post: Biblioteket

Arkiv

telefon: 08–519 563 47
e-post: Arkiv

Restaurang

telefon: 08–664 34 30
e-post: Restaurang Artilleriet

Press

telefon: 08–519 563 63

Marknadsföring och annonsering

e-post: Kommunikation

Organisationsnummer

202100-0464

Statens försvarshistoriska museer (SFHM)

Armémuseum är en del av museimyndigheten SFHM.
Myndighetsväxel: 08–519 563 10
e-post: info@sfhm.se

Allmänna handlingar

SFHM är en statlig myndighet och meddelanden som skickas till oss är allmänna handlingar. Det innebär att de kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Begäran om allmän handling sker till info@sfhm.se.