Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Armémuseums enheter.

Besöks- och leveransadress

Armémuseum
Riddargatan 13
114 51 Stockholm
Läs mer om att hitta hit

Postadress

Armémuseum
Box 14095
104 41 Stockholm

Allmänna frågor

E-post: info@armemuseum.se

Växel

Tel: 08–519 563 00

Museets kassa, butik och information

Tel: 08–519 563 01
E-post: info@armemuseum.se

Medarbetare

E-posta till fornamn.efternamn@armemuseum.se. Är du osäker på vem du ska kontakta – skriv till info@armemuseum.se eller ring växeln.

Museichef

Fabian Arnheim
Tel: 08-51 95 63 18
E-post: Fabian Arnheim


Samlingsenheten

Mikael Eivergård
Chef Samlingsenheten
Tel: 08–519 563 16
E-post: Mikael Eivergård


Publika enheten

Jessica Christensen
Chef Publika enheten
Tel: 08–519 563 36
E-post: Jessica Christensen


Bokning skol- och gruppvisningar

E-post: bokning@armemuseum.se

Konferensbokningar
E-post: konferens@armemuseum.se

Utlån av föremål
E-post: utlan@armemuseum.se

Biblioteket
Tel: 08–519 563 81
E-post: biblioteket@armemuseum.se

Arkiv
Tel: 08–519 563 47
E-post: arkiv@armemuseum.se

Restaurang
Tel: 08-664 34 30
E-post: info@restaurangartilleriet.se

Press
Tel: 08–519 563 63

Marknadsföring och annonsering
E-post: kommunikation@sfhm.se

Organisationsnummer

202100-0464

Statens försvarshistoriska museer (SFHM)

Armémuseum är en del av museimyndigheten SFHM.
Myndighetsväxel: 08-519 563 10
E-post: info@sfhm.se