Vänförening

Vänförening

Ett medlemskap i Armémusei vänner ger dig rabatt i butiken, möjlighet att påverka och ett fritt exemplar av Armémuseums årsbok varje år!

Vänförenings syfte är att ideellt främja och ekonomisk stödja museets verksamhet. Som medlem är du med och stöttar ett av Sveriges mest moderna och attraktiva historiska museer. 

Föreningen har en fortlöpande dialog med Armémuseum i syfte att utveckla verksamheten. Armémusei Vänner och dess medlemmar bidrar med idéer till kompletteringar och förnyelser.

Välkommen till föreningen Armémusei Vänner!