Samlingarna

Samlingarnas historia

Armémuseums samlingar består av över 100 000 föremål från 1500-talet fram till idag. Här finns allt från uniformer, vapen och fanor till kokkittlar, bandage och telefoner.

Inför öppningen av Armémuseum 1879 samlade man in ett par tusen föremål från Sveriges regementen och militära förråd. Kärnan i samlingen bestod då framför allt av kanoner och deras tillbehör.

Sedan dess har samlingarna vuxit! Idag innehåller den allt från uniformsknappar till stridsledningssystem. Här finns vapen, kanoner, fordon, fanor, uniformer, husgeråd och tält. 75 % av föremålen är från 1900-talet och resten är från äldre tider.

Ungefär 2 % av samlingarna kan du se i museets utställningar. Armémuseum lånar även ut föremål till andra museer i hela landet, samt långt utanför Sveriges gränser.

Sök i samlingarna

På DigitaltMuseum kan du se bilder och läsa om Armémuseums föremål. Läs mer om DigitaltMuseum.

Insamling av föremål

Genom insamling och dokumentationsprojekt tas nya föremål in i museets samling, enligt myndighetens policy och kriterier. I vissa fall tas skänkta föremål emot från organisationer och privatpersoner.

Är du intresserad av att skänka ett föremål?

Skicka ett mail till info@armemuseum.se med information och bilder på föremålet. Överlämning av föremål sker efter överenskommelse med någon i museets personal. Observera att vi tyvärr inte har möjlighet att ta emot föremål i museets reception.

Vård och konservering

Oavsett om föremålen är utställda eller magasinerade, måste de tas om hand och bevaras för framtiden så att de inte blir förstörda av fukt, ljus eller ohyra. Museets konservatorer jobbar ständigt med att sköta om samlingarna. Läs mer om vård och konservering.

Utlån ur samlingarna

Armémuseum lånar ut föremål till museer, både inom Sverige och till andra länder runt om i världen. Läs mer om hur en utlåningsprocess går till.

Troféer

Armémuseum tar även hand om en unik trofésamling. Det är fanor, standar, kanoner, fästningsnycklar och musikinstrument som togs som troféer på slagfälten under bland annat trettioåriga kriget.

Biblioteket

Museets bibliotek är ett av få i landet med inriktning på militärhistoria. Det är ett specialbibliotek med böcker om dräkt- och uniformshistoria, textilhistoria, fanor, heraldik, barn och krig, kvinnor i försvaret, biografier, militärmusik, militära byggnader och vapenhistoria.

Arkivet

I arkivet finns digitaliserade ritningar, affischer, kopparstick och litografier, samt omkring 150 000 fotografier av militär verksamhet från hela Sverige.