Utlån av föremål

Armémuseum lånar ut föremål till museer, både inom Sverige och till andra länder runt om i världen. Utlån sker både ur Armémuseums permanenta samling samt stödsamlingar. Nedan finns all information om hur ett utlån går till.

Tillfällig begränsning av utlån

Stora delar av Armémuseums personalresurser är knutna till arbete relaterat till flytt av museets magasin. Det innebär att Armémuseum inte har möjlighet att låna ut föremål i vanlig utsträckning. Nya låneförfrågningar kommer att behandlas restriktivt och beviljas endast i undantagsfall. Pågående låneärenden berörs ej av lånestoppet. Vi hoppas på er förståelse.

SFHM:s policy för utlån

Mer information om hur Armémuseum arbetar med utlån går att läsa i SFHM:s policy för utlån.

Hur ansöker man?

Låneansökan ska ske skriftligen till museet och inkomma minst 4 månader innan önskad låneperiod. För utrikes lån gäller 6 månader. Din låneansökan ska innehålla följande uppgifter:

För att se vilka föremål som finns i samlingarna kan du söka på Digitalt Museum. Där kan du se foton och läsa detaljerad information om föremålen.

Skicka din ansökan till den här adressen:

Att. Museichefen
Armémuseum
Box 14095
104 41 Stockholm

Om du vill skicka ansökan via e-post, bifogar du din låneansökan som pdf och skickar till utlan@armemuseum.se.

Vad händer sedan?

En gång i månaden hålls lånemöten på museet och då tas inkomna låneförfrågningar upp. Lånemötet är rådgivande, beslut om utlån fattas av museichefen.

Ibland behövs ansökningen kompletteras med en standard- och säkerhetsrapport (pdf-format). I den ska utställningslokalens säkerhets- och klimatförhållanden beskrivas.

Armémuseum svarar sedan på ansökan genom att skriftligen tala om ifall lånet har beviljats eller inte. Om ansökan beviljas kontaktar en handläggare från Armémuseum låntagaren för att diskutera praktiska frågor.

När låneperioden är på väg att ta slut, tar Armémuseum kontakt med låntagaren och kommer överens om återlämnande och återtransport.

Om låntagaren önskar förlänga lånet, ska en anhållan om förlängning skickas in senast fyra månader innan slutdatum för låneperioden.

Vilka villkor gäller för utlån?

För att få låna föremål måste låntagaren följa Armémuseums villkor för utlån ur permanent samling respektive stödsamling. I lånevillkoren finns information om bland annat säkerhet och hantering. 

Ibland kan särskilda villkor gälla för lånet och de regleras i låneavtal mellan Armémuseum och låntagaren.

Vad kostar det att låna?

Låntagaren står för alla kostnader i samband med lånet, inklusive transport. Fakturan för kostnaderna skickas efter att föremålen monterats i utställningen. Militärhistoriska museer i Sverige lånar gratis men betalar för transport och eventuell konservering. För övriga museer i Sverige gäller följande avgifter.

Kostnader för utlån från permanent samling:
Administrativ avgift för hela lånet: 1000 kr
Avgift/föremål: 1500 kr

Kostnader för utlån från stödsamling:
Administrativ avgift för hela lånet: 1000 kr

Frågor

Om du har frågor, kontakta Johanna Forsberg: johanna.forsberg@armemuseum.se eller 08–519 563 43.