18 mars, 2022

Svenska FN-insatsen i Sinai

Författaren och utlandsveteranen Wilhelm Agrell var med i den svenska FN-insatsen i Sinai i krigets slutskede. Han hade även ett hemligt uppdrag: att samla in toppmodern sovjetisk utrustning från slagfälten och skicka den till

27 december, 2021

Mat, en krigisk historia

Bristen på mat har genom historien orsakat såväl revolutioner som störtat monarkier. Under de båda världskrigen spelade livsmedelsförsörjningen en avgörande roll. Det har även fötts många goda idéer under krigsberedskapen. Man fick lov att