9 februari, 2024

Föredrag: Polistrupperna

Under andra världskriget utbildades tusentals norrmän och danskar i Sverige till soldater under täckmanteln polistrupper. Runt om i landet organiserades militära träningsanläggningar. Utbildningen genomfördes av den svenska försvarsmakten. Bakom projektet stod bland andra Harry

7 februari, 2024

Samtal: Konst och kulturarv – att skapa en nationell berättelse

Konstnären Gustaf Cederström var verksam under 1800-talet, men valde ofta motiv som föreställde Karl XII under hans krig – drygt 100 år tidigare. Att använda historiska händelser i skapandet av nationell identitet var vanligt