8 september, 2023

Stadsvandring: Så styrdes den svenska stormakten

Varför heter det Fredsgatan och vad var Rosenbad? Följ med Armémuseums Thomas Roth genom 1600-talets Stockholm och hör om det stora men glest befolkade riket byggdes upp och styrdes.

8 september, 2023

Stadsvandring: Sveriges helgjutna historia

Följ med på en statyvandring genom Sveriges historia från 1600-talet till idag. Dessa helgjutna konstverk från Artillerigården till Gustav Adolfs torg speglar rikets politiska, ekonomiska och kulturella utveckling.

8 september, 2023

Stadsvandring: Spioncentralen Stockholm

Under andra världskriget var det neutrala Stockholm en ypperlig plats för stormakternas underrättelsetjänster att spionera på varandra. Följ med Armémuseums Thomas Roth till flera adresser på Östermalm med anknytning till denna hemliga verksamhet.

8 september, 2023

Stadsvandring: Armén 500 år!

I år firar den svenska armén 500-årsjubileum men vilka spår har dessa århundraden av militär verksamhet lämnat i Stockholms stadsmiljö? Följ med Armémuseums Thomas Roth och hör om hur arméns utveckling har präglat stadsdelen