8 mars, 2024

Stadsvandring: Östermalm – tre sekler av militärhistoria

Från mitten på 1600-talet och ända in på 1900-talet var Östermalm ett centrum för militär verksamhet. Många kaserner och andra militära byggnader finns kvar här än idag. Följ med Armémuseums Thomas Roth på en

8 mars, 2024

Stadsvandring: Den grönskande marinbasen Stockholm

Dagens Skeppsholmen domineras av byggnader som en gång utgjorde basen för den svenska flottan. Nästan all bebyggelse på holmen har koppling till marinens historia, från 1650-talet till 1960-talet. Följ med Armémuseums Thomas Roth och

8 mars, 2024

Stadsvandring: I spåren av drottning Kristina och stormaktstiden

Under 1600-talet var Sverige den dominerande stormakten i Nordeuropa, och än idag finns spår från denna tid. Hur kunde drottning Kristina styra Pommern, Estland och Bremen och vilka byggnader finns kvar än idag? Följ