21 oktober, 2021

1900-talets historia

Två världskrig och nästan ett tredje. I det förra seklet avlöste konflikterna varandra och världen delades i olika allianser. Sverige förklarade sig neutralt – men till vilket pris? Vandra från den allmänna värnpliktens införande,