Villkor årskort

 1. Årskortet gäller under 12 månader från inköpsdatum.
 2. Årskort för Armémuseum berättigar till entré till Armémuseum i Stockholm. Årskort Armémuseum och Flygvapenmuseum berättigar till entré till Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseum i Linköping. Avgiftsbelagda program- eller pedagogiska aktiviteter ingår ej i årskorten.
 3. Borttappat kort ersätts ej.
 4. Årskortet är personligt och ska visas upp i entrén.
 5. Årskortinnehavarens namn ska textas på kortets baksida.
 6. Museivärdar har rätt att kontrollera legitimation så att årskortet inte missbrukas.
 7. Årskort säljs i museernas kassor.
 8. Köp av årskort återbetalas ej.
 9. Museerna förbehåller sig rätten att justera öppettider.
 10. Museerna har rätt att uppdatera villkoren med omedelbar verkan.
 11. Museerna förbehåller sig rätten till justering av priser och rabatter utan föregående avisering.
 12. Årskortköparens personuppgifter sparas ej.

/Villkor senast uppdaterade: 2 januari 2024