Lvakan

40 mm luftvärnsautomatkanon m/36, här med fältlavett M738, är sannolikt världens mest producerade luftvärnspjäs. Det utvecklades av svenska Bofors i tid för andra världskriget och fanns i nästan alla länder under kriget, undantaget Tyskland. Den fanns i flera olika versioner, bland annat ombord på krigsfartyg. Denna version fanns i 800 exemplar i Sverige och var i bruk till 1990-talets början. Största skottvidd var 12 000 meter och eldhastigheten var 2 skott i sekunden.