Bokningsformulär skola

    Besök utan visning

    Vill ni komma på egen hand utan visning? Vi ser gärna att ni föranmäler ert besök. Fyll i nedan önskat datum, klockslag och vilken utställning ni avser besöka samt vilken skola ni kommer ifrån, årskurs, antal elever samt namn, telefonnummer och mejladress till en kontaktperson som följer med på museibesöket. (ska det vara ett separat formulär här? många av frågorna i det ovan är nämligen obligatoriska så går inte att bara svara på en fråga)

    Under museibesöket