Den sista karolinska uniformen

Du som har tittat på Historien om Sverige på SVT har kanske sett de blågula uniformerna som de svenska soldaterna bär?

Tusentals uniformer tillverkades för de svenska arméerna under det stora nordiska kriget. Men hur många av dessa arméuniformer är bevarade till våra dagar? Svaret är – en!

Den uniformen tillhörde en gång i tiden den unge löjtnanten Carl Wilhelm Drakenhielm, som tillsammans med Karl XII och den svenska armén, marscherade in i Norge 1718. Under belägringen av Fredrikstens fästning träffades Drakenhielm av en kartesch i huvudet och axeln, när han vid ett oförsiktigt ögonblick sträckte sig upp ovanför krönet på löpgraven. Han dog omedelbart. Av en märkvärdig slump dog han på exakt samma sätt som kungen skulle göra – en dag senare.

Drakenhielms uniform visas i den tillfälliga utställningen Korsvägar: Sverige – Ukraina genom 1000 år.

Vill du se mer av 1700-tal, så gör du det i utställningen Krig och fred 1500–1800-talet!

Foto: Armémuseum.